UCZESTNICY

40 UCZNIÓW  i 4 OPIEKUNÓW!

W projekcie zaplanowano udział 40 uczniów, którzy kształceni są w trybie 4-letnim w następujących zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk, technik fotografii i multimediów. W projekcie wezmą udział uczniowie klas III w wieku 17-19 lat. 


Wyjazdy organizowane będą w grupach mieszanych: różna płeć, wiek, różne kierunki kształcenia i miejsca zamieszkania beneficjentów (mieszkają zarówno na wsi jak i w mieście). Elementem łączącym każdą grupę wyjazdową będzie dobra znajomość języka angielskiego oraz chęć podwyższenia kwalifikacji i zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. Beneficjentami będą uczniowie uczący się na poziomie wstępnego kształcenia zawodowego. Wiedzę teoretyczną beneficjenci zdobywają w trakcie nauki różnorodnych przedmiotów zawodowych, adekwatnych do swoich kierunków kształcenia, a praktycznie utrwalają ją w pracowniach i laboratoriach szkolnych. Wyjazd na praktykę zawodową do Hiszpanii będzie dla wszystkich beneficjentów pierwszą w ich życiu praktyką zagraniczną.

Ważne terminy:

Wyjazd I - 18.04 – 2.05 2020r. 20 uczniów rekrutacja grudzień 2019r.

Wyjazd II - 24.04 -8.05 2021r. 20 uczniów rekrutacja grudzień 2020r.